Imladris.dk forum

Generelt => Imladris - Danmarks Tolkienforening => Topic started by: DPhreak on November 25, 2007, 02:29:56Title: Referat af medlemsting
Post by: DPhreak on November 25, 2007, 02:29:56
Lige et kort referat af medlemstinget d. 22/11

Tilstedeværende:
- Merry
- Aiwendil
- Tas
- Nuke
- Dphreak

1. Referent, dirigent: Dphreak

2. Da der har været meget lidt aktivitet på siden handlede rådets kortfattede beretning om dette, derudover har vi mistet kontakten til Alatariel (Grit)

3. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger da der ikke har været nogen poster siden sidste møde

4. Kontingent fastsat til 0kr

5. Ingen indkomne forslag

6. Dphreak, Aiwendil og Tas stillede op til rådsvalg, alle tre blev valgt ind.

7. Merry blev valgt til revisor og Nuke som suppleant.

8. Under eventuelt kom det frem at foreningen har fået et økonomisk bidrag og derudover tjent lidt penge på reklamer (leads), Merry tager sig af pengene og fører regnskab indtil næste medlemsting. Derudover blev der talt om at ændre i foreningsformen bla. med hensyn til rådets størrelse, krav til suppleanter mv. Rådet tager det op på næste rådsmøde.


Title: Re: Referat af medlemsting
Post by: Merry on November 25, 2007, 12:07:54
Referatet burde vel også stå under menupunktet 'foreningstekster' på forsiden, ligesom de øvrige referater af tidligere Medlemsting.