Imladris.dk forum

Generelt => Nyheder => Topic started by: Rådet on November 18, 2007, 12:17:12Title: Professor i København udgiver bog om sit venskab med Tolkien
Post by: Rådet on November 18, 2007, 12:17:12
Den svenske professor Arne Zettersten, mangeårig professor ved Københavns Universitet, har nu udgivet en bog med titlen \"Tolkien: min vän Ronald och hans världar\" på Bokförlaget Atlantis.

I foromtalen af bogen kan man bl.a. læse, at \"Det är känt att J.R.R. Tolkien (18921973) mot slutet av 1900-talet blev vald till Århundradets författare. Det är mindre känt att en svensk språkforskare, professor Arne Zettersten, arbetade inom samma textutgivningsprojekt i Oxford som Tolkien och lärde känna denne väl under 1960- och 1970-talen. Mot bakgrund av deras nära samarbete ger Zettersten en initierad och autentisk bild av skaparen av 1900-talets nya fantasylitteratur. Han pekar ut vilka referenssfärer och kunskapskällor som Tolkien använde sig av när han formade en episk värld. Relationen mellan faktisk och fiktiv verklighet blir grundligt utredd. Zettersten påvisar hur en växlingsrik levnadshistoria, ett förödande världskrig och en stimulerande universitetsmiljö leder fram till ett fruktbart samspel mellan forskning och fantasy. Många gåtor förknippade med Ringarnas herre får här överraskande men naturliga förklaringar.\"